استفاده‌کننده‌ی گرامی

این پایگاه اینترنتی برای گرد‌آوری اصطلاح‌های زبان فارسی و دری (فارسیِ رایج در افغانستان) بنیان‌گذاری شده است. برای هر اصطلاح:

- معنی یا معنی‌های آن و

- یک یا چند مثال داده می‌شود و

- تلاش می‌شود چگونگی پیدایش و دگرگونی آن پژوهش و ثبت شود.

شما می‌توانید

اصطلاح موردنظر خود را میان آنهایی که تاکنون وارد شده‌اند، بیابید.

برای این کار کلیدواژه (مدخل) یا یکی از واژه‌های تعیین‌کننده‌ی اصطلاح موردنظر خود را در بخش جستجو بنویسید و دستور جستجو بدهید.

اما شما می‌توانید با

- پیشنهادِ اصطلاح‌های تازه،

- پیشنهادِ تکمیل و اصلاحِ اصطلاح‌های موجود و

- نظرهای اصلاحی و تکمیلی خود

این فرهنگ را پربار‌تر و به بهتر شدن این پایگاه یاری کنید.

بهترین شیوه برای همکاری با پایگاه، نام‌نویسی در آن است .

لطفا پیش از پیشنهاد اصطلاح تازه، با استفاده از بخش جستجو مطمئن شوید که آن اصط. در فرهنگ موجود نیست.

پیشنهادهای داده‌شده پس از بررسی در فرهنگ وارد می‌شوند و در معرض استفاده‌ی همگان قرار می‌گیرند.

تازه‌ترین اصطلاح‌ها
توضیح مثال معنی اصطلاح

اگه یکی دیگه به جای شما بود، یه جواب سربالا، یه خداحافظی، روانه‌‌اش می‌کردم‌، اما به شما ... حقیقتشو می‌گم.

(میرصادقی – شب‌های تماشا و گل زرد)

پاسخی که نشانه‌ی نپذیرفتن یا رد کردن خواست کسی باشد

جواب سربالا

دیشب کدام گور رفته بودی؟ من خبرش را دارم ... کرم از خود درخت است، پس خودت خارشتک داشتی!

(صادق هدایت - علویه خانم)

کنایه از این‌که مقصر اصلی خود شخص است/ عیب از خودِ اوست/ علت فساد در درون خود اوست نه در بیرون

کرم از خود درخت بودن

 

- برای این ترهات جواب دندان‌شکنی تهیه کرده‌ایم.

(صادق هدایت - توپ مروارید)

- باید پاسخ دندان‌شکنی به این آقایان بدهیم تا دست از این تفرقه‌افکنی‌ها بردارند.

در برابر گفتار یا رفتار کسی واکنش قاطع و اثرگذار از خود نشان دادن

جواب/ پاسخ دندان‌شکنی به کسی دادن

همچنین ←«خود را به کوچه‌ی علی چپ زدن»

- هر وقت سر بزنگاه به چیزی می‌رسیدم، خودم را می‌زدم به آن راه، یعنی چیزی ندیده‌ام.

(میرصادقی – بادها خبر از تغییر فصل می‌دادند)

- بازجو گفت: "خودت را به آن راه نزن، ما همه چیز را می‌دانیم."

وانمود کردن به ندیدن/ نشنیدن/ نفهمیدن چیزی

خود را به آن راه زدن

تا وقتی که وضعش خوب بود، همیشه مهمانان زیادی در خانه‌اش  بودند و تملقش را می‌گفتند. اما وقتی کفگیرش به ته دیگ خورد، دیگر نه از مهمان خبری بود و نه از آن تملق‌گویی‌ها.

به‌پایان رسیدن پول/ موجودی/ پس‌انداز کسی؛ فقیر شدن

کفگیر کسی به ته دیگ خوردن

- بذار حرفشو بزنه، چرا پابرهنه وسط حرفش می‌دوی؟

- این‌قدر پابرهنه توی حرفم دوید که یادم رفت چی می‌خواستم بگم.

حرف کسی را بی‌موقع قطع کردن

پابرهنه وسط/ توی حرف کسی دویدن

همه‌ی اشاره‌ها و متلک‌های همکارانش را لاسبیلی درمی‌کرد و به کارش ادامه می‌داد به‌طوری که بیننده گمان می‌کرد حرف‌های آنها را نمی‌شنود یا نمی‌فهمد، اما یک‌بار در مستی سر درددلش باز شد و گفت که کلمه‌ای را فراموش نکرده و به‌موقع تلافی همه را سرشان در خواهد آورد.

به‌روی خود نیاوردن؛ اعتنا نکردن؛ نشنیده/ ندیده گرفتن

لای سبیل/ لاسبیلی درکردن؛

زیر سبیل/ زیرسبیلی درکردن

 

اول ماه یک من‌ونیم پیاز خریدم، همه تمام شد؟ در دیزی وازه، حیای گربه کجاست؟ توی خورش که اثری از پیاز نیست ...

(حاجی‌آقا - صادق هدایت)

 

دوهفته‌ی تمام با اهل‌وعیال هوار این پیرزن بیچاره شده و اون هم روش نمی‌شه چیزی بگه؛ یکی نیست بگه در دیزی وازه، حیای گربه کجا رفته؟

هنگامی گفته می‌شود که امکان یک کار غیرقانونی/ غیراخلاقی وجود دارد، اما انتظار می‌رود که کسی دست به آن کار نزند.

درِ دیزی باز است، حیای گربه کجاست/ کجا رفته است؟

 

همچنین ← «ترتیب کسی را دادن»

1- اگر غفلت کنی فوری برایت دوز و کلک درست می‌کنند و کارت را می‌سازند.

- مخالفان سر راه کمین کردند و همین‌که به آن‌جا نزدیک شد، کارش را ساختند.

2- کارم بساز از کرم امروز ای کریم

هرچند کارساز به‌جز کردگار نیست

(سنایی)

1- کسی را از پا درآوردن؛ برای کسی دردسر درست کردن

2- نیاز/ حاجت کسی را برآوردن (قدیم)

کار کسی را ساختن

آن‌قدر مست بود که چپ‌اندرقیچی راه می‌رفت و به عابران تنه می‌زد.

بی‌هیچ نظم معین؛ پراکنده

چپ‌اندر‌قیچی

-سیاست دیکتاتورها همیشه بوی خون می‌دهد.

- از حرف‌هایش بوی خون می‌آمد.

- دور و بر این کار نباید گشت. من از این ماجرا بوی خون می‌شنوم.

1- کنایه از این‌که در آن چیز خطر مرگ وجود دارد

2- احتمال دادن این‌که در آن ماجرا کسی/ کسانی کشته شده باشند

بوی خون از چیزی/ ماجرایی آمدن

بوی خون از چیزی استشمام کردن/ شنیدن

- جوان‌های محله بو برده بودند که او با زن همسایه سروسری دارد.

- پدرش از فعالیت‌های سیاسی او بو برده بود و خیلی می‌ترسید.

از چیزی آگاهی یافتن؛ به چیزی پی بردن؛ موضوعی را  حدس زدن/ استنباط کردن/ فهمیدن

از چیزی بو بردن

- از همان دوران بچگی خرده‌شیشه داشت و برای همه می‌زد. 

- به ظاهر دوستانه‌اش اعتماد نکن. معروف است که جنسش شیشه‌خرده دارد.

بدجنس/ بدذات/ خبیث بودن

[جنس کسی] شیشه‌خرده/ خرده‌شیشه داشتن

من به تو اعتماد کردم. حالا نری توی بوق بکنی‌ها!

چیزی را که باید پنهان بماند فاش کردن/ به دیگران گفتن

چیزی را در/ توی بوق یا بوق‌وکرنا کردن/ زدن

این اصط. تغییریافته‌ یا نوع دیگری از ← «خرتوخر» است و برای پرهیز از بردن نام خر به این شکل درآمده است. 

توی خونه‌شون شیرتوشیری بود که نگو و نپرس. ظرف کره توی دستشویی و اسباب‌بازی بچه‌ها توی یخچال بود.

بسیار بی‌نظم/ درهم/ مغشوش بودن؛ هیچ قانون و قاعده‌ای درکار نبودن

 

شیرتوشیر

ترس برادر مرگ است و من هم آدمی هستم ترسو. البته اگر خود میرزا از من می‌خواست که خبری از خانواده‌اش به‌دست بیاورم، دل به دریا می‌زدم.

(بزرگ علوی – میرزا)

برای انجام کاری خطر کردن؛ بی‌پروا دست به کاری زدن

دل به دریا زدن

دستور داد تخم پرتقال را در مازندران کاشتند و در انتظار نوبر میوه‌اش مشغول مکیدن سماق شد. 

(صادق هدایت - توپ مرواری)  

پسره‌ی بی‌حیای قرتی، صدسال سماق بمکد چیزی نصیبش نخواهد شد. 

(جمال‌زاده - دارالمجانین)

بیهوده انتظار کشیدن؛ در حسرت چیزی بودن؛ کار بی‌حاصل کردن

سماق مکیدن

همچنین ← «چشم دیدن کسی را نداشتن»

این دوتا سایه‌ی همدیگر را با تیر می‌زدند و از هر امکانی برای ضربه زدن به یکدیگر استفاده می‌کردند، اما هر دو هنرپیشه‌های خوبی بودند و می‌توانستند حفظ ظاهر را بکنند.

با کسی دشمنی داشتن

سایه‌ی کسی را با تیر زدن

در معنی اول مترادف است با ← «دخل کسی را درآوردن»، ← «پدر کسی را درآوردن» و ← «حساب کسی را رسیدن»

1- در گوشه‌ی خلوتی سر راهش را گرفتند و چنان ترتیبش را دادند، که از شدت درد به خود می‌پیچید.

2- ... دامن سفیدش آن‌قدر نازک است که از پشتش هرچه را بخواهی می‌توانی ببینی. پسرها دوروبرش می‌پلکند، حاضرند همان‌جا درازش کنند و حضوری ترتیبش را بدهند.

(زاهاریا استانکو – پابرهنه‌ها، ترجمه‌ی احمد شاملو)

1- کسی را تنبیه یا ادب کردن/ به سزای اعمالش رساندن

2-با کسی عمل جنسی انجام دادن / نزدیکی کردن

ترتیب کسی را دادن

همچنین ← «بند را آب دادن»

- دو نفر مامور پلیس آمده بودند و درباره‌ی تو پرس‌وجو می‌کردند. نکند دوباره دسته‌گلی به آب داده باشی!

- از دو روز پیش هیچ خبری این پسره نیست. می‌ترسم دسته‌گلی به آب داده باشه.

مرتکب اشتباهی/ عمل زشتی شدن؛

با انجام عمل نسنجیده‌ای خود یا دیگری را به دردسر انداختن

دسته‌گل به آب دادن