استفاده‌کننده‌ی گرامی

این پایگاه اینترنتی برای گرد‌آوری اصطلاح‌های زبان فارسی و دری (فارسیِ رایج در افغانستان) بنیان‌گذاری شده است. برای هر اصطلاح:

- معنی یا معنی‌های آن و

- یک یا چند مثال داده می‌شود و

- تلاش می‌شود چگونگی پیدایش و دگرگونی آن پژوهش و ثبت شود.

شما می‌توانید

اصطلاح موردنظر خود را میان آنهایی که تاکنون وارد شده‌اند، بیابید.

برای این کار کلیدواژه (مدخل) یا یکی از واژه‌های تعیین‌کننده‌ی اصطلاح موردنظر خود را در بخش جستجو بنویسید و دستور جستجو بدهید.

اما شما می‌توانید با

- پیشنهادِ اصطلاح‌های تازه،

- پیشنهادِ تکمیل و اصلاحِ اصطلاح‌های موجود و

- نظرهای اصلاحی و تکمیلی خود

این فرهنگ را پربار‌تر و به بهتر شدن این پایگاه یاری کنید.

بهترین شیوه برای همکاری با پایگاه، نام‌نویسی در آن است .

لطفا پیش از پیشنهاد اصطلاح تازه، با استفاده از بخش جستجو مطمئن شوید که آن اصط. در فرهنگ موجود نیست.

پیشنهادهای داده‌شده پس از بررسی در فرهنگ وارد می‌شوند و در معرض استفاده‌ی همگان قرار می‌گیرند.

توضیح مثال معنی اصطلاح

جماعت کفن‌دزدها روزها گورهای مردگان تازه را در گورستان‌ها نشان می‌گذاشتند و شب‌ها کفن‌هایشان را می‌بردند و بسا کارهای خلاف انسانی با مردگان نوجوان و دختران به‌ظهور می‌رسید. وقتی این اعمال مورد لعن مردم  و منبریان واقع شد، عده‌ای از دزدان کفن‌پوشی را به‌جای آن برگزیدند، یعنی شب‌ها کفن می‌پوشیدند و وقتی رهگذری نزدیک می‌شد، برمی‌خاستند و بی‌حرکت در برابرش می‌ایستادند و او را که به‌شدت ترسیده بود، لخت می‌کردند. شاید اصط. کفن‌دزد اولی از همین ریشه باشد زیرا اولی فقط کفن را می‌برد، دومی به مردگان تجاوز و سومی رهگذران را غارت می‌کرد. 

(خلاصه‌‌شده از تهران قدیم – جعفر شهری)

همه‌ی مردم از اینکه قدرت از دست آن دارودسته‌ی فاسد بیرون آمده خوشحال بودند، اما کم نبودند کسانی که بعد از مدت کوتاهی گفتند صدرحمت به کفن‌دزدهای اولی.

کنایه از این که شخص یا گروه پلیدی رفته و شخص یا گروه پلیدتری جای او را گرفته است.

صدرحمت به کفن‌دزد اولی؛

باز هم کفن‌دزد اولی