استفاده‌کننده‌ی گرامی

این پایگاه اینترنتی برای گرد‌آوری اصطلاح‌های زبان فارسی و دری (فارسیِ رایج در افغانستان) بنیان‌گذاری شده است. برای هر اصطلاح:

- معنی یا معنی‌های آن و

- یک یا چند مثال داده می‌شود و

- تلاش می‌شود چگونگی پیدایش و دگرگونی آن پژوهش و ثبت شود.

شما می‌توانید

اصطلاح موردنظر خود را میان آنهایی که تاکنون وارد شده‌اند، بیابید.

برای این کار کلیدواژه (مدخل) یا یکی از واژه‌های تعیین‌کننده‌ی اصطلاح موردنظر خود را در بخش جستجو بنویسید و دستور جستجو بدهید.

اما شما می‌توانید با

- پیشنهادِ اصطلاح‌های تازه،

- پیشنهادِ تکمیل و اصلاحِ اصطلاح‌های موجود و

- نظرهای اصلاحی و تکمیلی خود

این فرهنگ را پربار‌تر و به بهتر شدن این پایگاه یاری کنید.

بهترین شیوه برای همکاری با پایگاه، نام‌نویسی در آن است .

لطفا پیش از پیشنهاد اصطلاح تازه، با استفاده از بخش جستجو مطمئن شوید که آن اصط. در فرهنگ موجود نیست.

پیشنهادهای داده‌شده پس از بررسی در فرهنگ وارد می‌شوند و در معرض استفاده‌ی همگان قرار می‌گیرند.

توضیح مثال معنی اصطلاح

 این اصط. به داستانی از ملانصرالدین بازمی‌گردد:

ملا در يك شب زمستانی در بستر بود كه يكباره غوغایی از كوچه برخاست. همسر ملا از او خواست بيرون رود و ببيند چه خبر است. ملا لحاف را روی دوش انداخت و به کوچه رفت. دزدی به خانه‌ی همسايه‌‌ای رفته بود اما صاحب‌خانه متوجه شده و با هیاهو دیگران را به کوچه کشانده بود. در این میان، دزد که در گوشه‌ای پنهان شده بود، چشمش به ملا و لحافش افتاد، لحاف او را كشيد و فرار کرد. وقتي ملا به خانه برگشت، همسرش پرسيد: چه خبر بود؟ ملا جواب داد: هیچ، دعوا سر لحاف من بود.

- همه‌ی این جنگ‌ودعواها ظاهری و جنگ زرگری بود برای اینکه پول‌های مردم را بالا بکشند. درواقع دعوا سر لحاف ملا بود.

- یک مشت سارق و قاتل به جان هم افتاده و دعوا می‌کنند… دعوا بر سر لحاف ملا و قدرت و ثروت است! اعتراف تکان‌دهنده منتشرشده در سایت تابناک به قلم دکتر محمد ابراهیم مداحی 

( عنوان مقاله‌ای از پایگاه اینترنتی شب‌تاب)

 

 

 

هنگامي گفته می‌شود كه فردی در دعوایی كه به او مربوط نبوده ضرر ديده يا در يك دعوای ساختگی، مالی را از دست داده باشد.

دعوا [بر] سر لحاف ملا بودن