استفاده‌کننده‌ی گرامی

این پایگاه اینترنتی برای گرد‌آوری اصطلاح‌های زبان فارسی و دری (فارسیِ رایج در افغانستان) بنیان‌گذاری شده است. برای هر اصطلاح:

- معنی یا معنی‌های آن و

- یک یا چند مثال داده می‌شود و

- تلاش می‌شود چگونگی پیدایش و دگرگونی آن پژوهش و ثبت شود.

شما می‌توانید

اصطلاح موردنظر خود را میان آنهایی که تاکنون وارد شده‌اند، بیابید.

برای این کار کلیدواژه (مدخل) یا یکی از واژه‌های تعیین‌کننده‌ی اصطلاح موردنظر خود را در بخش جستجو بنویسید و دستور جستجو بدهید.

اما شما می‌توانید با

- پیشنهادِ اصطلاح‌های تازه،

- پیشنهادِ تکمیل و اصلاحِ اصطلاح‌های موجود و

- نظرهای اصلاحی و تکمیلی خود

این فرهنگ را پربار‌تر و به بهتر شدن این پایگاه یاری کنید.

بهترین شیوه برای همکاری با پایگاه، نام‌نویسی در آن است .

لطفا پیش از پیشنهاد اصطلاح تازه، با استفاده از بخش جستجو مطمئن شوید که آن اصط. در فرهنگ موجود نیست.

پیشنهادهای داده‌شده پس از بررسی در فرهنگ وارد می‌شوند و در معرض استفاده‌ی همگان قرار می‌گیرند.

توضیح مثال معنی اصطلاح

براساس تورات، سفر پیدایش، هنگامی که خدا از خلقت انسان فراغت یافت، به فرشتگان مقرب دستور داد در برابر این موجود تازه تعظیم کنند. از میان آنها تنها ابلیس با این استدلال که من از آتش آفریده شده‌ام، در حالی که این موجود از گل سیاه و بدبو آفریده شده است، سرپیچی کرد. پس خدا او را لعنت کرد و از بهشت بیرون راند. این داستان با اندک تفاوتی در قران (سوره‌ی حجر، آیه‌های 28 تا 34) نیز آمده است. وهمین سرپیچی است که به کفر ابلیس مشهور شده است.

همچنین ← «گاو پیشانی‌سفید»

درست گوش دادم، دیدم ... زبان فارسیِ از جان شیرین‌ترِ خودمان است و دارد مدام نزدیک‌تر می‌شود. همین‌که پشت سرم رسید، سر را برگرداندم و ... دیدم یک تن از آن تریاکی‌های دوآتشه و لاجون و مفنگی خودمانی بود که چون از کفر ابلیس معروف‌تر است، محتاج به ‌معرفی نیست. 

(صحرای محشر – محمدعلی جمال زاده)

بسیار سرشناس بودن؛ برای همه‌ی مردم آشنا بودن

از کفر ابلیس معروف‌تر بودن