استفاده‌کننده‌ی گرامی

این پایگاه اینترنتی برای گرد‌آوری اصطلاح‌های زبان فارسی و دری (فارسیِ رایج در افغانستان) بنیان‌گذاری شده است. برای هر اصطلاح:

- معنی یا معنی‌های آن و

- یک یا چند مثال داده می‌شود و

- تلاش می‌شود چگونگی پیدایش و دگرگونی آن پژوهش و ثبت شود.

شما می‌توانید

اصطلاح موردنظر خود را میان آنهایی که تاکنون وارد شده‌اند، بیابید.

برای این کار کلیدواژه (مدخل) یا یکی از واژه‌های تعیین‌کننده‌ی اصطلاح موردنظر خود را در بخش جستجو بنویسید و دستور جستجو بدهید.

اما شما می‌توانید با

- پیشنهادِ اصطلاح‌های تازه،

- پیشنهادِ تکمیل و اصلاحِ اصطلاح‌های موجود و

- نظرهای اصلاحی و تکمیلی خود

این فرهنگ را پربار‌تر و به بهتر شدن این پایگاه یاری کنید.

بهترین شیوه برای همکاری با پایگاه، نام‌نویسی در آن است .

لطفا پیش از پیشنهاد اصطلاح تازه، با استفاده از بخش جستجو مطمئن شوید که آن اصط. در فرهنگ موجود نیست.

پیشنهادهای داده‌شده پس از بررسی در فرهنگ وارد می‌شوند و در معرض استفاده‌ی همگان قرار می‌گیرند.

توضیح مثال معنی اصطلاح

به‌تعبیر دهخدا، این اصط. از داستان زیر ریشه می‌گیرد:

عبدالملک‌بن صالح، پیرمردی از بزرگان بنی‌عباس و خویشاوند نزدیک خلیفه که مورد بی‌مهری او قرار گرفته و خانه‌نشین و بدهکار شده بوده، برای گرفتن کمک به جعفر برمکی وزیر قدرت‌مند هارون‌الرشید مراجعه می‌کند. جعفر به او وعده‌ی بخشیده شدن بدهی‌ها و ده هزار دینار اضافی را می‌دهد و روز بعد ماجرا را به خلیفه می‌گوید. خلیفه می‌پرسد که آیا این بخشش را از کیسه‌ی خود کرده است و جعفر پاسخ می‌دهد: "نه، از کیسه‌ی خلیفه بخشیدم".

(خلاصه‌شده‌ از امثال و حکم – علی اکبر دهخدا)

- اگر قرار باشد کسی از خودش مایه بگذارد، معلوم می‌شود چند مرده حلاج است وگرنه هر کسی می‌تواند به‌راحتی از کیسه‌ی خلیفه ببخشد.

- از کیسه‌ی خلیفه می‌بخشی؟ اصلا از کجا می‌دونی که من همچین پولی رو دار که بتونم بهش بدم؟

مال یا چیزِ نداشته را بخشیدن؛ بخشش بی‌پشتوانه

از کیسه‌ی خلیفه بخشیدن