استفاده‌کننده‌ی گرامی

این پایگاه اینترنتی برای گرد‌آوری اصطلاح‌های زبان فارسی و دری (فارسیِ رایج در افغانستان) بنیان‌گذاری شده است. برای هر اصطلاح:

- معنی یا معنی‌های آن و

- یک یا چند مثال داده می‌شود و

- تلاش می‌شود چگونگی پیدایش و دگرگونی آن پژوهش و ثبت شود.

شما می‌توانید

اصطلاح موردنظر خود را میان آنهایی که تاکنون وارد شده‌اند، بیابید.

برای این کار کلیدواژه (مدخل) یا یکی از واژه‌های تعیین‌کننده‌ی اصطلاح موردنظر خود را در بخش جستجو بنویسید و دستور جستجو بدهید.

اما شما می‌توانید با

- پیشنهادِ اصطلاح‌های تازه،

- پیشنهادِ تکمیل و اصلاحِ اصطلاح‌های موجود و

- نظرهای اصلاحی و تکمیلی خود

این فرهنگ را پربار‌تر و به بهتر شدن این پایگاه یاری کنید.

بهترین شیوه برای همکاری با پایگاه، نام‌نویسی در آن است .

لطفا پیش از پیشنهاد اصطلاح تازه، با استفاده از بخش جستجو مطمئن شوید که آن اصط. در فرهنگ موجود نیست.

پیشنهادهای داده‌شده پس از بررسی در فرهنگ وارد می‌شوند و در معرض استفاده‌ی همگان قرار می‌گیرند.

توضیح مثال معنی اصطلاح

ایرج اسکندری این اصط. را بازمانده‌ی ازدواج گروهی در دوران باستان می‌داند:

 نوع دیگری از بقایای نکاح گروهی عبارت از سنتی است که هنوز در میان خانواده‌های روستایی و حتا شهری ایرانی رواج دارد و آن عبارت از ازدواج با بیوه‌ی برادر است. درواقع خواهرزن زوجه‌ی بالقوه‌ی شوهر خواهر محسوب می‌شود و اصطلاح‌هایی مانند «هم‌ریش» برای دو مردی که شوهر دو خواهر هستند و نیز این گفته ... که "خواهرزن نان زیر کباب است" ... حاکی از چنین تلقی‌ای به‌شمار می‌رود.

 (در تاریکی هزاره‌ها – ایرج اسکندری)

شب ساعت 2 بود كه زن و خواهرزنم از مهمانی دل کندند. چون همسرم خیلی خسته بود اول او را به خانه بردم تا زودتر بخوابد و بعد خواهرش را به منزل پدرزن و مادرزنم رساندم. خواهرزن که آن شب زياد قر داده بود ديگر نمي‌توانست روی پای خودش بایستد، یا این‌طور وانمود می‌کرد و من او را از گاراژ تا جلوی در خانه‌شان تقریبا بغل کردم ... آنجا بود که معنی اصطلاح نان زیر کباب را به‌خوبی فهمیدم. 

 (برگرفته از یک پایگاه اینترنتی)

خواهرزن

نان زیر کباب